پلتفرم آموزش آنلاین

کاربردی ترین و سریع ترین پروژه آموزش آنلاین را داشته باشید.

از امتیازات این پلتفرم ، امکان ایجاد ارتباط پویا و تعاملی بین مدرس و فراگیر است. سوالات فراگیر براي مدرس ارسال می شود و مدرس در پنل خود بلافاصله سوال را مشاهده می کند و می تواند پاسخ را به اشکل مختلف برای کاربر ارسال نماید. لذا فراگیر می داند که اگر سوالی براي وي پیش بیاید، قابل پاسخ گویی است. البته این امکان در اختیار مدرس قرار دارد که این قابلیت پرسش و پاسخ را فعال یا غیر فعال نماید. در عین حال پوشش تعداد کاربران زیاد در این سامانه عامل دیگری است که وجه تمایز موثری برای آن فراهم نموده است.

Next

پلتفرم آزمون آنلاین

کاربردی ترین و سریع ترین پروژه آزمون آنلاین را داشته باشید.

این سامانه براي برگزاری انواع مسابقه و نظرسنجی آنلاین نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. آزمون آنلاینها می توانند در قالب سوالات تستی، تشریحی، چند گزینهاي ، جای خالی، اتصال سطر به سطر، شکل به گزینه و ترکیبی از همه این موارد باشد. هیچ محدودیتی برای قالب و نوع سوال یا پاسخ نیز وجود ندارد. هر سوال و یا پاسخ میتواند به شکل ویدئو، صدا، تصویر و متن باشد. به عبارت دیگر در چند رسانه اي بودن سوال و پاسخ هیچ محدودیتی وجود ندارد.

Next

مشتریانی که به ما اعتماد کرده اند