تعرفه ها

تعرفه اجاره پلتفرم آموزش آنلاین

شش ماهه

6-Month-plan-duration

۱۸میلیون تومان

یکساله

12-Month-plan-duration

۳۰میلیون تومان

تعرفه اجاره پلتفرم آزمون آنلاین

شش ماهه

6-Month-plan-duration

۱۸میلیون تومان

یکساله

12-Month-plan-duration

۳۰میلیون تومان

تعرفه اجاره پلتفرم های آموزش و آزمون آنلاین

شش ماهه

6-Month-plan-duration

۳۳میلیون تومان

یکساله

12-Month-plan-duration

۵۷میلیون تومان

برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تماس با ما